Kontakt Oddelenie technickej podpory

Oddelenie technickej podpory TOPWET

Ing. Lukáš Kopecký
Technická podpora TOPWET
mobil: +420 777 701 241
e-mail: podpora@topwet.cz

Ing. Lukáš Haltmar
Technická podpora pre export
mobil: +420 720 960 137
e-mail: support@topwet.czlukas.haltmar@topwet.cz

Ing. Martin Pánek
Technická podpora, vývoj
mobil: +420 720 970 740
e-mail: martin.panek@topwet.cz

Ing. Kristýna Vítková
Obchodno-technická podpora pre architektov a projektantov
mobil: +420 601 352 855
e-mail: kristyna.vitkova@topwet.cz

Oddelenie technickej podpory TOPSAFE

Ing. Tomáš Svoboda
Spracovanie projekčných návrhov, cenových ponúk TOPSAFE
mobil: +420 774 410 112
e-mail: tomas.svoboda@topwet.cz

Ing. Petr Pichner
Spracovanie projekčných návrhov, cenových ponúk TOPSAFE
mobil: +420 727 978 270
e-mail: petr.pichner@topwet.cz

Ing. Monika Němečková
Spracovanie projekčných návrhov, cenových ponúk TOPSAFE
mobil: +420 601 132 420
e-mail: monika.nemeckova@topwet.cz

Ing. arch. Jana Staňková
Spracovanie projekčných návrhov, cenových ponúk TOPSAFE
mobil: +420 777 725 089
e-mail: jana.stankova@topwet.cz

Pavel Čech
Spracovanie projekčných návrhov, cenových ponúk TOPSAFE
e-mail: pavel.cech@topwet.cz