Kontakt Obchodné oddelenie

OBCHODNé ODDeLENie TOPWET

Tomáš Kunst
Obchodný riaditeľ TOPWET
mobil: +420 777 717 121
e-mail: tomas.kunst@topwet.cz

Jan Dvořák
Obchodne technická podpora pre oblasť Čechy
mobil: +420 725 982 291
e-mail: jan.dvorak@topwet.cz

Igor Ilkovič
Obchodne technická podpora pre oblasť Slovensko
mobil: +420 728 526 417
e-mail: igor.ilkovic@topwet.sk

Ing. Kristýna Vítková
Obchodne technická podpora pre projekčné kancelárie
mobil: +420 601 352 855
e-mail: kristyna.vitkova@topwet.cz

OBCHODNé ODDeLENie TOPSAFE

Ing. Jakub Král
Obchodný riaditeľ TOPSAFE
mobil: +420 777 717 115
e-mail: jakub.kral@topwet.cz

Pavel Ondruš
Obchodne technická podpora – riešenia pre priemysel
mobil: +420 725 982 532
e-mail: pavel.ondrus@topwet.cz