Omezení příjezdu do obce Ostrovačice z dálnice D1

Od pondělí 26. března 2018 bude pro veškerou dopravu úplně uzavřena silnice II/386 – ulice Veveří v Ostrovačicích. Uzavírka silnice začíná u křižovatky se silnicí II/602 (ul. Říčanská) a končí za hřbitovem. Ulice Kníničská bude u hřbitova slepá a nebude z ní možné na rekonstruovanou krajskou komunikaci vjíždět, ani odsud najíždět. Ve směru od Ostrovačic nebude možné najíždět na dálnici D1 a sjíždět z ní do Ostrovačic. Ve směru od Veverských Knínic nájezd na dálnici umožněn bude, pouze s drobným omezením v samotném závěru této etapy rekonstrukce komunikací v Ostrovačicích, kdy zde bude pokládán nový asfaltový povrch. Nájezd na dálnici D1 směr Brno bude možný na EXITu 182 Kývalka, nájezd směr Praha pak na EXITu 168 Domašov – Devět křížů. Na těchto exitech je také nutné sjet v opačném směru od Brna a od Prahy pro příjezd do Ostrovačic.

PŘÍMÝ VJEZD ZE DO AREÁLU FIRMY TOPWET S.R.O. TOTO OMEZENÍ NEOVLIVNÍ - PRŮJEZD OBCÍ OSTROVAČICE NENÍ OMEZEN.

VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH OBCE: http://www.ostrovacice.eu/assets/File.ashx?id_org=11610&id_dokumenty=175919

Mapka